ظرف غذای کودک

ظرف غذای کودک

ظرف غذای کودک :universal Gyro Bowl

با این ظرف کودکان خودرا به غذا خوردن علاقه مند نمایید و غذا خوردن را به عهده خودشان بگذارید

ظرف غذای کودک با رنگبندی های متنوع و رنگارنگ کودکان خودرا  به غذا خوردن علاقه مند میکند.

کودکی دارید که مرتب غذایش را اینور و آن ور میریزد چرخش 360 درجه این ظرف باعث میشود غذای درون آن به هیچ وجه روی زمین نریزد و کودک شما با خیال راحت به غذا خوردنش ادامه دهد و لذت ببرد